Israël

Israël, officieel de Staat Israël, is een land in Azië, het Midden-Oosten en de Levant. Israël grenst aan Libanon, Syrië, Jordanië, Egypte en de Palestijnse Gebieden. Het land heeft een kust aan de Middellandse Zee en een haven aan de Rode Zee.
De Hebreeuwse Bijbel vormt voor de zionisten de basis van hun claim op dit gebied in het Midden-Oosten en de oprichting van de staat Israël in 1948. Voorafgaande aan en gedurende zijn bestaan heeft deze nieuwe staat veel gewelddadige alsook militaire conflicten gekend, waarvan er enkele vandaag de dag nog steeds aan de gang zijn.
Israël is het enige land ter wereld met een Joodse bevolkingsmeerderheid. De voornaamste bevolkingsgroepen zijn Joden (76%) en Arabieren (20%). Overigen (4%) zijn meestal familieleden van Joden die volgens de “wet van terugkeer” naar Israël zijn geëmigreerd of geremigreerd. Deze groep heeft altijd bestaan, maar is sinds de jaren 90 van de 20e eeuw omvangrijk geworden, door de immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie. Hiernaast zijn er nog tal van kleine gemeenschappen, zoals Tsjerkessen en Armenen.
Sabbat is de Israëlische rustdag en begint bij zonsondergang op vrijdag en eindigt de daaropvolgende dag na zonsondergang. Bij feestdagen geldt het op de zonsondergang voorafgaande aan de feestdag en eindigt op de daaropvolgende avond na zonsondergang. Tijdens de Sabbat zijn banken, winkels en openbare instellingen gesloten. Ook het openbaar vervoer ligt tijdens deze uren stil.
Israël is het centrum van drie wereldreligies; Christendom, Jodendom en de Islam. Allen aanhangers van deze geloofsovertuigingen zien Jeruzalem als dé heilige stad.

Reisprogramma

caesarea aquaduct

DAG   1 – 2

Westkust Israël

Aan de westkust van Israël ontkom je niet aan een bezoek aan de plaatsen Caesarea, Haifa, Nazareth en het middeleeuwse, oosterse Akko.

Tabgha

DAG   3

Bijbelse plaatsen

Israël bezoeken zonder een van de Bijbelse plaatsen zoals het Meer van Tiberias, Kapernaüm en Tabgha aan te doen is onmogelijk.

Klaagmuur Jeruzalem

DAG   4

Jeruzalem

Jeruzalem is de bakermat van het joden- en het christendom, en de stad en/of bepaalde plaatsen daarin worden door deze religies en door de islam als heilig beschouwd.

Massada

DAG   5

Massada

Na de val en verwoesting van Jeruzalem en de Joodse Tempel tijdens de grote Joodse Opstand in 70 n.Chr. werd er op verschillende moeilijk toegankelijke plaatsen van het land nog verzet gepleegd tegen de Romeinse bezetters, onder meer door zeloten bij Massada.

Yad Vashem

DAG   6

Yad Vashem

Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Yad Vashem betekent gedenktekenen is ontleend aan Jesaja 56:5 in de Bijbel.

Negev Woestijn

DAG  7

Negev-woestijn

De Negev is een prachtige woestijn met imponerende landschappen van oases, zandduinen, diepe kloven, hoge bergen en droge rivierbeddingen. Het is ook nog de traditionele omgeving van de bedoeïenen.

Mea Shearim

DAG   8 – 9

Mea Shearim

Mea Sjearim is een beroemde wijk en trekt veel toeristen, een verschijnsel waar de meeste bewoners niet erg blij mee zijn. Er gelden echter strikte regels voor toeristisch bezoek. Deze regels worden onder andere op grote borden aan de ingangen van de wijk aan bezoekers duidelijk gemaakt.